Om udmeldelse

Udmeldelse af børnehaven sker med en måneds varsel til udgangen af måneden.

Hvis børnehaven ønsker at opsige et barn kan dette kun ske med bestyrelsens accept.Vidste du, at ...

Holstebro Friskole lever op til bestemmelserne i Friskoleloven, der overordnet set bestemmer, at friskolerne “skal stå mål med undervisningen i folkeskolen”. Vi overholder folkeskolelovens paragraffer ligesom alle andre skoler i Danmark.