Om udmeldelse

Udmeldelse af børnehaven sker med en måneds varsel til udgangen af måneden.

Hvis børnehaven ønsker at opsige et barn kan dette kun ske med bestyrelsens accept.Vidste du, at ...

Vores børnehave – med plads til ca. 30 børn – hedder Klods Hans, og vores SFO hedder Sommerfuglen.