Om udmeldelse

Udmeldelse af børnehaven sker med en måneds varsel til udgangen af måneden.

Hvis børnehaven ønsker at opsige et barn kan dette kun ske med bestyrelsens accept.Vidste du, at ...

Holstebro Friskole er en grundtvig-koldsk friskole. Det betyder bl.a., at kodeordene i dagligdagen er respekt og ligeværdighed mellem alle på matriklen: børnehavebørn, skoleelever, personale og forældre.