Pædagogisk målsætning

Vi er stolte over at have en børnehave, der er til for børnene!

Det er nemlig vores hovedmål at skabe tryghed og livsglæde for børnene i børnehaven Klods Hans. Vi lægger vægt på at skabe et miljø, der er præget af tryghed, nærvær, omsorg og anerkendelse. Vi lærer børnene at have respekt og ansvar for sig selv og fællesskabet. Vi ønsker at give børnene selvtillid og selvværdsfølelse gennem vores samvær med dem, og de aktiviteter vi laver.

Vi planlægger vores pædagogik og struktur, fysiske rammer og aktiviteter efter den aktuelle børnegruppe. Vi taler løbende med forældrene om deres oplevelse af børnehaven og det enkelte barns trivsel. Vi diskuterer, reflekterer og evaluerer i personalet, hvordan vores pædagogiske praksis virker i dagligdagen.

Vi giver børnene mulighed for at lege og udvikle venskaber, for herigennem at drage egne erfaringer, eksperimentere, løse opgaver og konflikter.

Vi styrker børnenes kreative og musiske evner. Vi støtter dem i deres sproglige, kognitive og motoriske udvikling, via mange forskellige ude- og indeaktiviteter.

Gennem vores aktiviteter og samvær med børnene giver vi dem en større forståelse for dem selv og den verden, de lever i. Vi følger børnenes spor, så de pædagogiske aktiviteter giver mening for børnene, og de derigennem får den optimale legende læring. Vi lader børnene prøve, undersøge, opdage og undres!Vidste du, at ...

Friskolens forældregruppe spænder meget vidt. Heldigvis. Vores forældre er mekanikere, akademikere, tømrere, selvstændige, ufaglærte, direktører, pædagoger og alt muligt andet.