Forældresamarbejde

Holstebro Friskole, Klods Hans og Sommerfuglen er for hele familien, og det er vi både glade for og stolte af. På den måde får vi nemlig en skole, en pasningsordning for skolebørn og en børnehave som betyder meget for hele familien og ikke kun det enkelte barn.

Skolen og børnehaven er på mange måder båret af forældrekræfter. Det giver dig, dine børn og din familie en række muligheder – blandt andet for sammenhold, oplevelser og indflydelse – men det stiller samtidig krav om, at du som forælder tager ansvar og deltager i skole- og børnehavelivet.

Det er forældregruppen, der gør rent i skole og børnehave. Forældrene er desuden tovholdere på en del arrangementer. Der er nedsat forskellige udvalg, som forældrene sidder i.

Børnehaven har deres eget forældreråd, hvor der sidder fire forældrerepræsentanter, en medarbejderrepræsentant samt lederen af børnehaven. Forældrerådet diskuterer forskellige emner af praktisk og pædagogisk karakter, der vedrører børnehaven. Et af forældrerådsmedlemmerne sidder i bestyrelsen (uden stemmeret) som repræsentant for børnehaven.

Forældrebestyrelsen sidder som overordnet myndighed, og er således det organ, der ansætter og afskediger, samt er med til at diskutere pædagogiske principper for skole og børnehave. Der er valg til bestyrelsen på den årlige generalforsamling.Vidste du, at ...

Holstebro Friskole leverer hvert år dygtige og kreative elever til gymnasiet, handelsskolen og erhvervsskolerne. Her er det ingen hindring, at vi er en eksamensfri skole.