Dokumentation og evaluering

Vi dokumenterer vores hverdag og pædagogiske principper via beskrivelser på en tavle i børnehaven. Her skriver vi fortællinger, vi hænger billeder og tegninger op, så alle kan læse og se, hvad vi laver i løbet af dagen og ugen. Alle beskrivelser og billeder bliver sat i vores dokumentationsmappe. Denne mappe er frit tilgængelig for alle interesserede. 

Vi evaluerer via SMTTE–modellen løbende i hverdagen samt på hvert personalemøde. Vi evaluerer alle afsluttede temauger, projekter og aktiviteter. Den pædagogiske dagligdag evalueres desuden i forældrerådet, samt visse punkter drøftes i bestyrelsen. Udviklingsplanen evalueres i alle tre fora en gang årligt.

I Danmark går stort set alle børn i alderen 0-6 år i dagpleje, vuggestue eller børnehave hver dag. Det giver dagtilbuddene en unik rolle i forhold til at understøtte alle børns generelle trivsel og udvikling. Siden 2004 har alle dagtilbud i Danmark skullet arbejde med børns læring med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan. Som en del af den pædagogiske læreplan har dagtilbud skullet opstille mål for børns læring inden for seks centralt fastsatte læreplanstemaer. Som led i at styrke kvaliteten i dagtilbud blev det som en del af dagtilbudsaftalen Stærke dagtilbud –alle skal medi fællesskabet fra 2017 aftalt, at der skulle udarbejdes en ny lovgivningsmæssig ramme for arbejdet med den pædagogiske læreplan i dagtilbud. De nye regler om den pædagogiske læreplan blev vedtaget i Folketinget i maj 2018. Ændringen af dagtilbudsloven tager afsæt i det samlede forslag til en styrket pædagogisk læreplan, som en mastergruppe og seks arbejdsgrupper afleverede i slutningen af 2016. De nye regler ligger således i forlængelse af Master for en styrket pædagogisk læreplan.

Læs Klods Hans' årsplan/læreplan for 2020 her.

AttachmentSize
PDF icon laereplan_klods_hans_2020.docx_1.pdf3.16 MB


Vidste du, at ...

I 0.-3. klasse er det faktisk billigere for dit barn at gå på Holstebro Friskole, end hvis det går på en folkeskole med SFO-plads.