Fortælling er en stor del af vores hverdag. Historiefortælling og fantasi giver børnene muigheder, som gør dem bevidste om deres egne store potentialer - får dem til at føle og forstå egne ressourcer... - i sig selv og i fællesskabet.

Vi bruger narrativ pædagogik - det gode børneliv skabes og struktureres i og af de fortællinger vi fortæller.

Vi får friheden til forskellighed - i vore narrativer italesætter vi ikke "rigtig / forkert", men forskelligt.

"Her kommer jeg!" råber Klods Hans...

Mens eventyr fortælles, falder sindet til ro - ørerne er åbne og fantasien står klar. Sjælen og fantasien bliver hvirvlet ind i oplevelser af den forunderligste slags. Vi bliver ført ind i en verden, der ikke eksisterede for få øjeblikke siden, som kan ophøre når vi vil, og genoptages og genopdages når vi vil.

Via vores krop, vores stemme gribes vi af nuet, er nærværende, leger med identiteter. Eventyr, der taler børnenes sprog. Som Klods Hans eksperimenterer vi, vover at miste fodfæste for en stund, har vi øje på det mulige, prøver vi igen, igen, igen...Vidste du, at ...

I 0.-3. klasse er det faktisk billigere for dit barn at gå på Holstebro Friskole, end hvis det går på en folkeskole med SFO-plads.