Pædagogik og livssyn

Vi er en skældud-fri børnehave. Gennem autenticitet guider vi børnene frem for at irettesætte dem.

Vi ser børnenes unikke personligheder og potentialer. Vi afdækker det enkelte barns ressourcer og guider børnene med afsæt i disse. Vi tror på, at børnene vokser i det, de kan, og i det, der lykkes for børnene.

Det er vores mål at styrke børnenes selvværd – det gør vi blandt andet ved, at vi accepterer børnene som de individer, de er.

Vi stræber efter livsduelighed, livslyst og glæde. Vi støtter børnene i at hvile i sig selv. Med pædagogisk afsæt i Grundtvig og Kolds menneske- og læringssyn følger vi tanken om, at alle børn lærer i forskellige tempi, men i samspil med andre. 

Vi er en eksperimenterende børnehave, der har fokus på proces frem for produkt. Her leger børnene sig til læring. Livet handler i høj grad om, hvem du er frem for hvad du kan.

Pædagogerne målsætter børnenes læring, men altid med afsæt i ”Hånd, Ånd og Hjerte”. Vidste du, at ...

Holstebro Friskole leverer hvert år dygtige og kreative elever til gymnasiet, handelsskolen og erhvervsskolerne. Her er det ingen hindring, at vi er en eksamensfri skole.