Pædagogik og livssyn

Vi er en skældud-fri børnehave. Gennem autenticitet guider vi børnene frem for at irettesætte dem.

Vi ser børnenes unikke personligheder og potentialer. Vi afdækker det enkelte barns ressourcer og guider børnene med afsæt i disse. Vi tror på, at børnene vokser i det, de kan, og i det, der lykkes for børnene.

Det er vores mål at styrke børnenes selvværd – det gør vi blandt andet ved, at vi accepterer børnene som de individer, de er.

Vi stræber efter livsduelighed, livslyst og glæde. Vi støtter børnene i at hvile i sig selv. Med pædagogisk afsæt i Grundtvig og Kolds menneske- og læringssyn følger vi tanken om, at alle børn lærer i forskellige tempi, men i samspil med andre. 

Vi er en eksperimenterende børnehave, der har fokus på proces frem for produkt. Her leger børnene sig til læring. Livet handler i høj grad om, hvem du er frem for hvad du kan.

Pædagogerne målsætter børnenes læring, men altid med afsæt i ”Hånd, Ånd og Hjerte”. Vidste du, at ...

Holstebro Friskole tilbyder naturligvis søskenderabat og du har endda mulighed for at søge om helt eller delvis friplads til dit barn.