Udelivet i Klods Hans

Størstedelen af livet i Klods Hans leves ude. Vi saver og kløver brænde, bygger, hamrer - leger i sandet, lærer at mestre og magte praktisk arbejde med vores hænder.

Vi undersøger naturen, lytter, ser, smager, sanser - følger årstidernes skiften. Vi arbejder med "fra jord til bord" - sår, høster, bager, koger og sylter.

Vi har samvær og fællesskab, store og små omkring bålet - legepladsens varme hjerte.

Vi går gerne ud allerede om formiddagen, og er ude det meste af dagen, hvis vejret er til det. I sommerhalvåret spiser vi både madpakker og frugt ude. Vi har en børneflok, der er vant til - og meget gerne vil være ude. De er gode til at bruge uderummet, og arrangerer selv lege og aktiviteter, og er fantastiske til at finde og bruge de muligheder der er på legepladsen og i skoven.

Vi er en personalegruppe, der brænder for udeliv, har mange ideer og kompetencer der bringes i spil i forhold til aktiviteter i det fri. Vi er meget optagede af at definere det pædagogiske rum udenfor, italesætter og beskriver pædagogiske tiltag og mål for vores udeliv.Vidste du, at ...

I 0.-3. klasse er det faktisk billigere for dit barn at gå på Holstebro Friskole, end hvis det går på en folkeskole med SFO-plads.