Lukkedage

Lige som alle andre børnehaver har børnehaven Klods Hans også lukkedage på følgende dage:

  • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
  • Ugerne 28, 29 og 30  
  • Juleaftensdag den 24.12 samt mellem jul og nytår
  • De tre dage inden påskefridagene

Hvis børnehavebørnene har brug for pasning i skolens ferie (ugerne omkring Klodshans’ sommerferie og efterårs- og vinterferie), skal forældrene huske at melde dem til pasning. Vi ser meget gerne, at børn kun meldes til pasning i skoleferierne, hvis der er et reelt pasningsbehov. Det er nemlig også på disse tidspunkter, at personalet kan afvikle ferie og afspadsering.Vidste du, at ...

Holstebro Friskole lever op til bestemmelserne i Friskoleloven, der overordnet set bestemmer, at friskolerne “skal stå mål med undervisningen i folkeskolen”. Vi overholder folkeskolelovens paragraffer ligesom alle andre skoler i Danmark.